BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy z przebudową Szkoły Podstawowej nr 3”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy z przebudową Szkoły Podstawowej nr 3”

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta Hajnówka

17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1

pokój nr 219 (sekretariat), do dnia 16.10.2018 r. do godz. 10:00

Opracował: Eugeniusz Wiluk


Data wytworzenia: 2018-10-05 08:36 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2018-10-05 08:36 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-25 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska