BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Przebudowa obiektów OSiR w Hajnówce III”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Przebudowa obiektów OSiR w Hajnówce III”

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta Hajnówka

17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1

pokój nr 219 (sekretariat), do dnia 18.12.2018 r. do godz. 10:00

 


Data wytworzenia: 2018-12-03 11:27 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2018-12-03 11:27 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-28 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk