BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Przebudowa pasażu pieszego”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Przebudowa pasażu pieszego”

Oferty należy składać:

Oferty należy składać zgodnie z pkt 8.2 SWZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do dnia 14.01.2022 r. do godz. 09:00.


Data wytworzenia: 2021-12-22 10:15 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2021-12-22 10:15 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-03-11 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk