BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM "Przebudowa ulicy Magnoliowej"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM "Przebudowa ulicy Magnoliowej"

Oferty należy składać:

Oferty należy składać zgodnie z pkt 8.2 SWZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do dnia 07.10.2022 r.   do godz.  9:00

Pliki do pobrania:

  • SWZ
  • Załączniki

Opracował: Eugeniusz Wiluk

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2022-09-21 09:31 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2022-09-21 09:31 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-10-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska