BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Zarządzanie Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Hajnówce”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Zarządzanie Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Hajnówce”

Oferty należy składać:

Składanie ofert do dnia 07.06.2023 r. do godz. 9:00 za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
Link do strony postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-384645c1-fe0e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b


Data wytworzenia: 2023-05-29 13:47 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2023-05-29 13:47 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-05-29 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska