BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Zimowe utrzymanie dróg II”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Zimowe utrzymanie dróg II”

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta Hajnówka

17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1

pokój nr 219 (sekretariat), do dnia 06.11.2019 r. do godz. 10:00


Data wytworzenia: 2019-10-25 09:54 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2019-10-25 09:54 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-07 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska