BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Zimowe utrzymanie dróg II”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Zimowe utrzymanie dróg II”

Oferty należy składać:

Oferty należy składać zgodnie z pkt 8.2 SWZ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, w terminie do dnia 22.10.2021 r. do godz. 09:00


Data wytworzenia: 2021-10-14 09:12 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2021-10-14 09:12 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-10-25 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska