BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Zimowe utrzymanie dróg III”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Zimowe utrzymanie dróg III”

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta Hajnówka

17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1

pokój nr 219 (sekretariat), do dnia 26.10.2018 r. do godz. 10:00


Data wytworzenia: 2018-10-18 09:56 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2018-10-18 09:56 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-30 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska