BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Zimowe utrzymanie dróg IV”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM „Zimowe utrzymanie dróg IV”

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta Hajnówka

17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1

pokój nr 219 (sekretariat), do dnia 26.11.2019 r. do godz. 10:00

 

 

 

 


Data wytworzenia: 2019-11-18 10:39 Autor: Eugeniusz Wiluk Data publikacji: 2019-11-18 10:39 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-27 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska