BIP UM Hajnówka

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: "Modernizacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Miejsc Aktywności Lokalnej”.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: "Modernizacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Miejsc Aktywności Lokalnej”.

Składanie ofert do dnia 02.10.2023 do godz. 10:00 za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia :

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e5ab5efb-5395-11ee-9aa3-96d3b4440790


Data wytworzenia: 2023-09-15 14:29 Autor: Łukasz Pawluczuk Data publikacji: 2023-09-15 14:29 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2023-09-15 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk