BIP UM Hajnówka

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: "Strefa Żubra Pompika - II etap"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: "Strefa Żubra Pompika - II etap"

Składanie ofert do dnia 14.12.2023 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem Platformy e-zamówienia

Link:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-34f8c82d-8abf-11ee-9fb5-3edbb70f45bd


Data wytworzenia: 2023-12-04 13:06 Autor: Marta Kościeńczuk Data publikacji: 2023-12-04 13:06 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-12-04 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska