BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM „Dostawa sprzętu multimedialnego”

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM „Dostawa sprzętu multimedialnego”

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM „Dostawa sprzętu multimedialnego”

 Miejsce i termin składania ofert:
       Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
       Urząd Miasta Hajnówka
       17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1
       pokój nr 219 (sekretariat)
       do dnia 21.12.2016 r. do godz. 12.00


Data wytworzenia: 2016-12-13 14:47 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2016-12-13 14:47 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska