BIP UM Hajnówka

Podatki i opłaty lokalne w 2020 roku

Podatki i opłaty lokalne w 2020 roku

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych

Od 1 lipca 2019r.  obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wraz z załącznikami.

Nowe formularze (składane w wersji papierowej i elektronicznej) mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r. Nie będzie więc trzeba wymieniać wszystkich złożonych już przez podatników formularzy. Wybór formy (papierowa czy elektroniczna) złożenia tych dokumentów należeć będzie do podatników.

 

Formularze podatkowe:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ - obowiązują od 1 lipca 2019r.

 

Kontakt z komórką zajmującą się podatkami lokalnymi:

Urząd Miasta Hajnówka
ul. Zina 1
17-200 Hajnówka
(II piętro, pokój 222, 223)
tel: 85 682 2012
email: podatki@hajnowka.pl

 

UWAGA

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują indywidualne numery rachunków bankowych dla wpłat z tytułu podatków lokalnych.

Indywidualny numer rachunku bankowego zostanie przesłany każdemu podatnikowi wraz z decyzją ustalającą wysokość podatku na 2020 rok.

W przypadku konieczności uzyskania indywidualnego numeru rachunku przed odbiorem decyzji prosimy o kontakt telefoniczny z Referatem Finansowo-Budżetowym - Podatki.

 

Podstawa prawna:

UCHWAŁA nr XXII/143/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XXI/139/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2016r. w sprawie opłaty targowej

UCHWAŁA Nr XII/64/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie opłaty od posiadania psów

UCHWAŁA Nr 65/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej


Data wytworzenia: 2019-12-17 12:52 Autor: Elżbieta Żornaczuk Data publikacji: 2019-12-17 12:52 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-04 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska