BIP UM Hajnówka

POSTANOWIENIE NR 10/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU II z dnia 8 lutego 2023 r.

POSTANOWIENIE NR 10/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU II z dnia 8 lutego 2023 r.

POSTANOWIENIE NR 10/2023

KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU II

z dnia 8 lutego 2023 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 383 § 2a w związku z § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418) Komisarz Wyborczy w Białymstoku II postanawia, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie z dniem 2 lutego 2023 r. mandatu radnego wybranego do Rady Miasta Hajnówka w okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, z powodu śmierci. Radnym, którego mandat wygasi jest Mieczysław Stanisław GMITER.

§ 2. Postanowienie przekazuje się Wojewodzie Podlaskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Hajnówka.

§ 3. Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy

w Białymstoku II

Jolanta Korwin-Piotrowska

 


Data wytworzenia: 2023-02-13 10:51 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2023-02-13 10:51 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-02-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska