BIP UM Hajnówka

POSTANOWIENIE Nr 92/2019 Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 10 maja 2019r.

POSTANOWIENIE Nr 92/2019 Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 10 maja 2019r.

POSTANOWIENIE Nr 92/2019

Komisarza Wyborczego w Białymstoku II

z dnia 10 maja 2019 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Białymstoku II postanawia, co następuje:

 § 1.

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 92/2019 Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 10 maja 2019 r zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

§ 2.

Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewnia Burmistrz Miasta Hajnówka.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy
w Białymstoku II

Jolanta Korwin-Piotrowska

 

Załącznik nr 1

do Postanowienia nr 92/2019 Komisarza Wyborczego

w Białymstoku II z dnia 10 maja 2019 r.

 

M. Hajnówka

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Hajnowski Dom Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka

Termin: 20 maja 2019 r. o godz. 10:00

 


Data wytworzenia: 2019-05-13 10:08 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2019-05-13 10:08 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska