BIP UM Hajnówka

Przedszkola samorządowe

Przedszkola samorządowe

Gmina Miejska Hajnówka prowadzi cztery przedszkola samorządowe, do których w roku szkolnym 2023/2024 uczęszcza 592 dzieci. Sieć przedszkoli zabezpiecza potrzeby lokalnego środowiska w zakresie edukacji przedszkolnej. Placówki przedszkolne - to budynki wolnostojące wyposażone w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne, są to:

Nazwa przedszkola

Dyrektor

Liczba dzieci

telefon

Przedszkole Nr 1 w Hajnówce

mgr Joanna Ruszuk

117

85 682 25 80

Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce

mgr Iwona Raszkiewicz

106

85 682 21 48

Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce

mgr Dorota Durzyńska

153

85 684 35 05

Przedszkole Nr 5 w Hajnówce

mgr Małgorzata Katarzyna Saadoon

216

85 682 29 99

Oferta edukacyjna hajnowskich przedszkoli jest bogata. Oprócz zajęć realizowanych zgodnie z programem wychowania przedszkolnego realizowane są zajęcia dodatkowe.

Z powodu coraz częściej występujących zaburzeń rozwojowych, zabezpieczone są potrzeby z zakresu specjalistycznej opieki psychologiczno – pedagogicznej. W przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi tworzone są oddziały integracyjne. Codzienną opiekę nad dziećmi sprawują wykwalifikowani nauczyciele.

Kontakt do Zespołu Oświaty Urzędu Miasta Hajnówka: j.stefaniuk@hajnowka.pl


Data wytworzenia: 2011-07-21 16:16 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2003-06-07 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Zachaj Data ostatniej modyfikacji: 2024-02-21 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska