BIP UM Hajnówka

Rb-Z - Sprawozdanie za 2018 rok

Rb-Z - Sprawozdanie za 2018 rok

Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-04-27 14:46 Autor: Agnieszka Zabrocka Data publikacji: 2020-04-27 14:46 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-27 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska