BIP UM Hajnówka

SKŁADY OSOBOWE Obwodowych Komisji Wyborczych z funkcjami

SKŁADY OSOBOWE Obwodowych Komisji Wyborczych z funkcjami

SKŁADY OSOBOWE Obwodowych Komisji Wyborczych z funkcjami

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Hajnówce

Hajnowski Dom Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Miejsce zamieszkania

Zgłoszony przez

1.

Dariusz Gorustowicz

Przewodniczący Komisji

Hajnówka

Burmistrz Miasta Hajnówka

2.

Roman Orzechowski

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Hajnówka

KW Prawo i Sprawiedliwość

3.

Halina Charytoniuk

Członek Komisji

Hajnówka

KKW Zjednoczona Lewica SLD+ TR+ PPS+ UP+ Zieloni

4.

Izabela Ewa Janusiewicz

Członek Komisji

Hajnówka

KW Platforma Obywatelska RP

5.

Patryk Jurczuk

Członek Komisji

Hajnówka

KWW JOW Bezpartyjni

6.

Natalia Kraśko

Członek Komisji

Hajnówka

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

7.

Kinga Krawczyk

Członek Komisji

Hajnówka

KW KORWiN

8.

Walentyna Sieliwonik

Członek Komisji

Hajnówka

KWW Czykwin do Senatu

9.

Sylwia Skiepko

Członek Komisji

Hajnówka

KW Kongres Nowej Prawicy


 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Hajnówce

Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Walerego Wróblewskiego 2

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Miejsce zamieszkania

Zgłoszony przez

1.

Renata Danuta Nowik

Przewodniczący Komisji

Hajnówka

Burmistrz Miasta Hajnówka

2.

Maria Opolska

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Hajnówka

KW Kongres Nowej Prawicy

3.

Anna Bralewska

Członek Komisji

Hajnówka

KWW Zbigniewa Stonogi

4.

Danuta Maria Dembowska

Członek Komisji

Hajnówka

KW Prawo i Sprawiedliwość

5.

Jerzy Kuklik

Członek Komisji

Hajnówka

KW Platforma Obywatelska RP

6.

Mateusz Maksymiuk

Członek Komisji

Hajnówka

KW KORWiN

7.

Adam Niewiarowski

Członek Komisji

Hajnówka

KKW Zjednoczona Lewica SLD+ TR+ PPS+ UP+ Zieloni

8.

Janina Sakowicz

Członek Komisji

Hajnówka

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

9.

Katarzyna Siemiończyk

Członek Komisji

Hajnówka

KWW JOW Bezpartyjni


 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Hajnówce

Zespół Szkół Nr 3, ul. Nowowarszawska 20

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Miejsce zamieszkania

Zgłoszony przez

1.

Ewa Gromotowicz-Kopeć

Przewodniczący Komisji

Hajnówka

Burmistrz Miasta Hajnówka

2.

Helena Kicel

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Hajnówka

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

3.

Dariusz Bondaruk

Członek Komisji

Hajnówka

KWW JOW Bezpartyjni

4.

Janina Charkiewicz

Członek Komisji

Hajnówka

KW KORWiN

5.

Irena Mackiewicz

Członek Komisji

Hajnówka

KWW Czykwin do Senatu

6.

Anna Matysiuk

Członek Komisji

Hajnówka

KW Kongres Nowej Prawicy

7.

Patrycja Nikołajuk

Członek Komisji

Hajnówka

KW Prawo i Sprawiedliwość

8.

Ludmiła Zabrocka

Członek Komisji

Hajnówka

KW Platforma Obywatelska RP

9.

Eugeniusz Zin

Członek Komisji

Hajnówka

KKW Zjednoczona Lewica SLD+ TR+ PPS+ UP+ Zieloni


 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Hajnówce

Przedszkole Nr 1, ul. Władysława Jagiełły 7

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Miejsce zamieszkania

Zgłoszony przez

1.

Joanna Jolanta Wróbel-Siemiacka

Przewodniczący Komisji

Hajnówka

Burmistrz Miasta Hajnówka

2.

Teresa Danuta Czarnecka

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Hajnówka

KW Platforma Obywatelska RP

3.

Regina Kostecka

Członek Komisji

Hajnówka

KWW Zbigniewa Stonogi

4.

Elżbieta Mirończuk

Członek Komisji

Hajnówka

KW KORWiN

5.

Jolanta Piasecka

Członek Komisji

Hajnówka

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

6.

Lena Sakowska

Członek Komisji

Hajnówka

KWW Czykwin do Senatu

7.

Zdzisław Antoni Stankowski

Członek Komisji

Hajnówka

KW Prawo i Sprawiedliwość

8.

Barbara Sylwestruk

Członek Komisji

Hajnówka

KW Kongres Nowej Prawicy

9.

Wanda Szymaniuk

Członek Komisji

Hajnówka

KKW Zjednoczona Lewica SLD+ TR+ PPS+ UP+ Zieloni

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Hajnówce

Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Rzeczna 3

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Miejsce zamieszkania

Zgłoszony przez

1.

Urszula Kazimiruk

Przewodniczący Komisji

Hajnówka

Burmistrz Miasta Hajnówka

2.

Mieczysław Stanisław Gmiter

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Hajnówka

KW Prawo i Sprawiedliwość

3.

Małgorzata Dunikowska

Członek Komisji

Hajnówka

KKW Zjednoczona Lewica SLD+ TR+ PPS+ UP+ Zieloni

4.

Łukasz Jendras

Członek Komisji

Hajnówka

KWW JOW Bezpartyjni

5.

Anna Kendyś

Członek Komisji

Hajnówka

KW Kongres Nowej Prawicy

6.

Łukasz Kruk

Członek Komisji

Hajnówka

KW KORWiN

7.

Walentyna Kuptel

Członek Komisji

Hajnówka

KWW Czykwin do Senatu

8.

Wiesława Łukasik

Członek Komisji

Hajnówka

KWW Zbigniewa Stonogi

9.

Anna Oniszczuk

Członek Komisji

Hajnówka

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

10.

Tamara Treszczotko

Członek Komisji

Hajnówka

KW Platforma Obywatelska RP

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Hajnówce

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 11 Listopada 24

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Miejsce zamieszkania

Zgłoszony przez

1.

Emilia Ewa Rusinowicz

Przewodniczący Komisji

Hajnówka

Burmistrz Miasta Hajnówka

2.

Krystyna Kośko

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Hajnówka

KW Platforma Obywatelska RP

3.

Anna Borowik

Członek Komisji

Hajnówka

KW Prawo i Sprawiedliwość

4.

Maria Leszczyńska

Członek Komisji

Hajnówka

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

5.

Paulina Nesteruk

Członek Komisji

Hajnówka

KW Kongres Nowej Prawicy

6.

Justyna Radziwoniuk

Członek Komisji

Hajnówka

KW KORWiN

7.

Daria Siemieniuk

Członek Komisji

Hajnówka

KWW JOW Bezpartyjni

8.

Jan Trofimiuk

Członek Komisji

Hajnówka

KWW Czykwin do Senatu

9.

Grażyna Ewa Wiertel

Członek Komisji

Hajnówka

KWW Zbigniewa Stonogi


 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Hajnówce

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Doc. Adama Dowgirda 9

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Miejsce zamieszkania

Zgłoszony przez

1.

Emilia Rynkowska

Przewodniczący Komisji

Hajnówka

Burmistrz Miasta Hajnówka

2.

Ewa Ochrymiuk

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Hajnówka

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

3.

Joanna Barbara Aleksiejuk

Członek Komisji

Hajnówka

KW Platforma Obywatelska RP

4.

Agnieszka Fiedoruk

Członek Komisji

Hajnówka

KWW Zbigniewa Stonogi

5.

Paweł Gacuta

Członek Komisji

Hajnówka

KW Kongres Nowej Prawicy

6.

Andrzej Koszelewski

Członek Komisji

Hajnówka

KW Prawo i Sprawiedliwość

7.

Irena Siegień

Członek Komisji

Hajnówka

KWW Czykwin do Senatu

8.

Adam Supruniuk

Członek Komisji

Hajnówka

KKW Zjednoczona Lewica SLD+ TR+ PPS+ UP+ Zieloni

9.

Paulina Szczygielska

Członek Komisji

Hajnówka

KWW JOW Bezpartyjni

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Hajnówce

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Miejsce zamieszkania

Zgłoszony przez

1.

Anna Daniszewska

Przewodniczący Komisji

Hajnówka

Burmistrz Miasta Hajnówka

2.

Nadzieja Ulaniuk

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Hajnówka

KWW Zbigniewa Stonogi

3.

Nina Bura

Członek Komisji

Hajnówka

KWW Czykwin do Senatu

4.

Elżbieta Golonko

Członek Komisji

Hajnówka

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

5.

Małgorzata Iwaniuk

Członek Komisji

Hajnówka

KW KORWiN

6.

Agata Korch

Członek Komisji

Hajnówka

KW Kongres Nowej Prawicy

7.

Magdalena Maksimiuk

Członek Komisji

Hajnówka

KWW JOW Bezpartyjni

8.

Grażyna Zofia Michalak

Członek Komisji

Hajnówka

KW Prawo i Sprawiedliwość

9.

Jerzy Szymaniuk

Członek Komisji

Hajnówka

KKW Zjednoczona Lewica SLD+ TR+ PPS+ UP+ Zieloni

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Hajnówce

Zespół Szkół Nr 1, ul. 3 Maja 54

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Miejsce zamieszkania

Zgłoszony przez

1.

Elżbieta Prokopiuk

Przewodniczący Komisji

Hajnówka

Burmistrz Miasta Hajnówka

2.

Halina Niemcunowicz

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Hajnówka

KW Platforma Obywatelska RP

3.

Katarzyna Bura

Członek Komisji

Hajnówka

KWW Czykwin do Senatu

4.

Wiera Golonko

Członek Komisji

Hajnówka

KW Kongres Nowej Prawicy

5.

Michał Korniluk

Członek Komisji

Hajnówka

KKW Zjednoczona Lewica SLD+ TR+ PPS+ UP+ Zieloni

6.

Martyna Małaszewska

Członek Komisji

Hajnówka

KWW JOW Bezpartyjni

7.

Genowefa Paluch

Członek Komisji

Hajnówka

KWW Zbigniewa Stonogi

8.

Dorota Agnieszka Rudnicka

Członek Komisji

Hajnówka

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

9.

Alicja Rynkowska

Członek Komisji

Hajnówka

KW Prawo i Sprawiedliwość

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 w Hajnówce

Zespół Szkół Nr 3, ul. Nowowarszawska 20

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Miejsce zamieszkania

Zgłoszony przez

1.

Elżbieta Żornaczuk

Przewodniczący Komisji

Hajnówka

 

2.

Piotr Sakowicz

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Hajnówka

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

3.

Wiesław Jan Filiks

Członek Komisji

Hajnówka

KW Platforma Obywatelska RP

4.

Justyna Iwaniuk

Członek Komisji

Hajnówka

KW KORWiN

5.

Katarzyna Kazbieruk

Członek Komisji

Hajnówka

KKW Zjednoczona Lewica SLD+ TR+ PPS+ UP+ Zieloni

6.

Monika Łuszcz

Członek Komisji

Hajnówka

KW Prawo i Sprawiedliwość

7.

Sylwia Małgorzata Piech

Członek Komisji

Hajnówka

KWW Czykwin do Senatu

8.

Andrzej Szerenos

Członek Komisji

Hajnówka

KWW JOW Bezpartyjni

9.

Maria Waśko

Członek Komisji

Hajnówka

KWW Zbigniewa Stonogi


 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 w Hajnówce

Przedszkole Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi, ul. Mikołaja Reja 2

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Miejsce zamieszkania

Zgłoszony przez

1.

Paweł Denisiuk

Przewodniczący Komisji

Skupowo

Burmistrz Miasta Hajnówka

2.

Izabela Stachulec

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Hajnówka

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

3.

Paweł Gryko

Członek Komisji

Hajnówka

KW Kongres Nowej Prawicy

4.

Marek Klimczak

Członek Komisji

Hajnówka

KWW JOW Bezpartyjni

5.

Halina Konopko

Członek Komisji

Hajnówka

KWW Zbigniewa Stonogi

6.

Marcin Rafał Kotrys

Członek Komisji

Hajnówka

KKW Zjednoczona Lewica SLD+ TR+ PPS+ UP+ Zieloni

7.

Zofia Janina Matyjaszczyk

Członek Komisji

Hajnówka

KWW Czykwin do Senatu

8.

Jerzy Romaniuk

Członek Komisji

Hajnówka

KW Platforma Obywatelska RP

9.

Alicja Stocka

Członek Komisji

Hajnówka

KW Prawo i Sprawiedliwość

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 w Hajnówce

Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Działowa 1

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Miejsce zamieszkania

Zgłoszony przez

1.

Emilia Bugwin

Przewodniczący Komisji

Hajnówka

Burmistrz Miasta Hajnówka

2.

Justyna Patejuk

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Hajnówka

KW KORWiN

3.

Sandra Anna Aronowska

Członek Komisji

Hajnówka

KW Kongres Nowej Prawicy

4.

Irena Barańska

Członek Komisji

Hajnówka

KWW Zbigniewa Stonogi

5.

Alicja Chaniło

Członek Komisji

Hajnówka

KW Platforma Obywatelska RP

6.

Diana Aleksandra Kojło

Członek Komisji

Hajnówka

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

7.

Angelina Masalska

Członek Komisji

Hajnówka

KWW Czykwin do Senatu

8.

Wiesław Olejnicki

Członek Komisji

Hajnówka

KW Prawo i Sprawiedliwość

9.

Natalia Ostaszewska

Członek Komisji

Hajnówka

KWW JOW Bezpartyjni

10.

Anna Sobotka

Członek Komisji

Hajnówka

KKW Zjednoczona Lewica SLD+ TR+ PPS+ UP+ Zieloni


 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13 w Hajnówce

Sala konferencyjna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Doc. Adama Dowgirda 9

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Miejsce zamieszkania

Zgłoszony przez

1.

Ela Piech

Przewodniczący Komisji

Hajnówka

Burmistrz Miasta Hajnówka

2.

Natalia Ruszuk

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Hajnówka

KWW JOW Bezpartyjni

3.

Janina Cwalińska

Członek Komisji

Hajnówka

KW Platforma Obywatelska RP

4.

Irena Dawidziuk

Członek Komisji

Hajnówka

KW Prawo i Sprawiedliwość

5.

Natalia Kotrys

Członek Komisji

Hajnówka

KKW Zjednoczona Lewica SLD+ TR+ PPS+ UP+ Zieloni

6.

Eugenia Pietruczuk

Członek Komisji

Hajnówka

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

7.

Anna Romaniuk

Członek Komisji

Hajnówka

KW Kongres Nowej Prawicy

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14 w Hajnówce

Świetlica Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. 11 Listopada 20

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Miejsce zamieszkania

Zgłoszony przez

1.

Joanna Aniela Rokita

Przewodniczący Komisji

Hajnówka

Burmistrz Miasta Hajnówka

2.

Wiera Rygorowicz

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Hajnówka

KKW Zjednoczona Lewica SLD+ TR+ PPS+ UP+ Zieloni

3.

Jolanta Chodak

Członek Komisji

Hajnówka

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

4.

Iwona Kruk

Członek Komisji

Hajnówka

KW KORWiN

5.

Irena Martyniuk

Członek Komisji

Hajnówka

KW Prawo i Sprawiedliwość

6.

Jolanta Wiszniewska

Członek Komisji

Hajnówka

KWW Czykwin do Senatu

7.

Iwona Joanna Zaniewska-Ciep

Członek Komisji

Hajnówka

KW Platforma Obywatelska RP


 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15 w Hajnówce

Areszt Śledczy, ul. Warszawska 67

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Miejsce zamieszkania

Zgłoszony przez

1.

Aneta Bartoszuk

Przewodniczący Komisji

Hajnówka

Burmistrz Miasta Hajnówka

2.

Robert Jacek Aleksiejuk

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Hajnówka

KKW Zjednoczona Lewica SLD+ TR+ PPS+ UP+ Zieloni

3.

Halina Biedula

Członek Komisji

Hajnówka

KW Kongres Nowej Prawicy

4.

Mariusz Biegluk

Członek Komisji

Hajnówka

KWW Czykwin do Senatu

5.

Jerzy Krawczyk

Członek Komisji

Hajnówka

KWW Zbigniewa Stonogi

6.

Piotr Okoczuk

Członek Komisji

Hajnówka

KW Platforma Obywatelska RP

7.

Tadeusz Wierzbowicz

Członek Komisji

Hajnówka

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

 


Data wytworzenia: 2015-10-15 14:08 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2015-10-15 14:08 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-10-15 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska