BIP UM Hajnówka

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”


Data wytworzenia: 2017-04-28 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2017-04-28 14:00 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-17 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk