BIP UM Hajnówka

Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu

Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu

       Hajnówka 22.09.2017 r.


Burmistrz Miasta Hajnówka działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 25 września 2017 r. do 16 października 2017 r. wykaz nieruchomości:
przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu:
- ul. 3 Maja 59 S – nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 3366.                                                                                                                                                                                                                                                                       


Data wytworzenia: 2017-09-22 14:51 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2017-09-22 14:51 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-22 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk