BIP UM Hajnówka

Szkoły Podstawowe

Szkoły Podstawowe

W roku szkolnym 2023/2024 do hajnowskich placówek uczęszcza 1366 uczniów szkół podstawowych. Liczbę dzieci i młodzieży uczęszczających do poszczególnych szkół przedstawia poniższa tabela:

Nazwa szkoły

Dyrektor

Liczba uczniów

w szkole

Telefon

Szkoła Podstawowa Nr 1

im. Janusza Kusocińskiego

w Hajnówce

mgr Alina Pietraszek

277

85-682-20-78

Szkoła Podstawowa Nr 2 im.Władysława Jagiełły

w Hajnówce

mgr Adam Jerzy Chudek

452

85-682-28-66

Szkoła Podstawowa Nr 3

im. dr. Kazimierza Ptaszyńskiego

w Hajnówce

mgr Karolina Beata Wachol - Worończuk

137

85-683-27-05

Szkoła Podstawowa Nr 4

im. Henryka Sienkiewicza

w Hajnówce

mgr Bożena Maria Markiewicz

500

85-683-25-08

Kontakt do Zespołu Oświaty Urzędu Miasta Hajnówka: j.stefaniuk@hajnowka.pl


Data wytworzenia: 2011-07-21 16:19 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2003-06-07 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Zachaj Data ostatniej modyfikacji: 2024-02-21 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska