BIP UM Hajnówka

Transmisja z obrad XXVIII sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 20 sierpnia 2021r.

Transmisja z obrad XXVIII sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 20 sierpnia 2021r.

Obrady XXVIII sesji Rady Miasta Hajnówka zwołane na dzień 20 sierpnia 2021 r. godz. 13.00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury przy ulicy T. Sołoniewicz 4 w Hajnówce.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Rozpatrzenie podjęcia uchwał w sprawach:

    1. zmian w budżecie miasta na 2021 rok,

    2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2021-2030,

  4. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Walentyna Pietroczuk

 


Data wytworzenia: 2021-08-20 11:00 Autor: Emilia Korolczuk Data publikacji: 2021-08-20 11:00 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2021-10-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska