BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XXIV/185/21 Rady Miasta Hajnówka z dnia 10 marca 2021 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/185/21 Rady Miasta Hajnówka z dnia 10 marca 2021 r.

UCHWAŁA NR XXIV/185/21
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 10 marca 2021 r.
w sprawie przekazania skargi według właściwości

Na  podstawie  art. 231 ustawy  z dnia  14 czerwca  1960 r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego  (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, poz.695, poz. 1298, z 2021 r. poz. 54) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Rada Miasta Hajnówka uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi podpisanej jako Pracujący podatnicy z Hajnówki pod patronatem Nowoczesna Hajnówka na Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. Uzasadnienie w załączeniu
2. Skargę, o której mowa w ust. 1, przekazuje się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miasta Hajnówka do przesłania skargi Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2021-03-16 12:14 Autor: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2021-03-16 12:14 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-16 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska