BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XXIV/192/21 Rady Miasta Hajnówka z dnia 10 marca 2021r.

UCHWAŁA Nr XXIV/192/21 Rady Miasta Hajnówka z dnia 10 marca 2021r.

UCHWAŁA NR XXIV/192/21
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 10 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie inwestycji „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka”


Na podstawie § 19 ust.1 pkt 3, § 20 ust.1 Regulaminu Rady Miasta stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Miasta Hajnówka stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/47/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 września 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 225, poz. 2304, z 2008 r. Nr 108, poz. 1121, z 2009 r. Nr 93, poz.1005, z 2010 r. Nr 5, poz.78, Nr 213, poz. 2627 z 2011 r. Nr 68, poz.781, z 2018 r. poz.4408, z 2019 r. poz.2035) Rada Miasta Hajnówka uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się stanowisko Rady Miasta Hajnówka w sprawie inwestycji „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2021-03-16 14:29 Autor: Jarosław Grygoruk Data publikacji: 2021-03-16 14:29 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-16 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska