BIP UM Hajnówka

Wolne wnioski, zapytania z XI sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 16 grudnia 2015r.

Wolne wnioski, zapytania z XI sesji Rady Miasta Hajnówka, która odbyła się dnia 16 grudnia 2015r.

Wolne wnioski, zapytania z XI sesji Rady Miasta Hajnówka,  która odbyła się dnia 16 grudnia 2015 r.

(cytaty interpelacji wniosków, zapytań oraz udzielone na sesji odpowiedzi)

 

Interpelacji nie zgłoszono

 

Wolne wnioski, zapytania:

Pani Alicja Chaniło – Radna Rady Miasta Hajnówka

Nr 1. Mam takie pytanie w imieniu swoim i Pani Kośko o jakieś przystrojenie świąteczne tego ronda, które jest, jesteśmy Bramą do Puszczy Białowieskiej, ronda, które znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Warszawskiej, Kołodzieja i Piłsudskiego. Jest bardzo biednie jakoś te wyglądają w tym roku oświetlenia a święta już niedaleko są. Także jeżeli to byłoby możliwe, to bardzo bym prosiła, żeby jakoś to było zaznaczone.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pani Chaniło podnosi temat oświetlenia świątecznego. Jak Państwo widzicie, staramy się w każdej sytuacji pieniędzmi gospodarować oszczędnie. Nie wydawaliśmy tutaj wielkich pieniędzy na to, żeby ten stan oświetlenia ulicznego świątecznego poprawić, ale tak jak Pan radny Łabędzki zauważył, jest trochę lepiej. Pewnie, ja też bym bardzo chciał, żeby były piękne iluminacje świetlne, żeby gdzieś tutaj nawet i przed Urzędem Miasta stała, nie wiem, piękna, błyszcząca choinka albo jakieś inne dekoracje, jakie są w Warszawie, ale robimy to, na co nas stać. Chociaż no zgodzę się z wnioskiem Pani radnej Chaniło, że dobrze by było, żeby jakiś element świetlny był również na rondzie osoczników. Tam z tego, co wiem, to kabel jest doprowadzony, bo docelowo myślimy o takim podświetleniu stałym tego osocznika. Nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć, zobaczymy. Jeżeli będzie możliwe jeszcze zrobienie jakichś elementów świetlnych w tym roku, to zrobimy a jeżeli nie, no to obiecuję, że wszystko zrobimy, żeby było w przyszłości.

 

Pan Adam Czurak – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 2. To znaczy tak, wracając do tematu diet, ale już nie o uchwale, już nie o uchwale, swoją pierwszą dietę postanowiłem poświęcić w jakiś sposób na promocję Hajnówki i zamówiłem, dogadałem się, właściwie to jest kolega, ale to jest profesjonalista, który skończył ASP w Krakowie, który mógłby opracować znak graficzny, logo promocyjne dla Hajnówki. W związku z tym, że mamy w nowym budżecie, Burmistrz przewidział herb, opracowanie innych tam znaków graficznych. To już jest większa kwestia, ale mi się nie udało przez rok opracować jakiejś konkretnej koncepcji. Mam tutaj pomysły, ale one są jakby niezadowalające, także ja ze swojej strony chcę jakby oddać tą, ten swój udział, jeżeli to się przyda dla Urzędu Miasta i chcę rozdać ankiety dla radnych jakby w tym temacie. Po prostu proszę o przekazanie ich do Biura Rady Miasta, wypełnienie. One będą pomocne, tu mam jakiś taki przekrój osób różnych zainteresowań, wiekowo i tak dalej. No trzeba opracować koncepcję, tak? Myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy się wyróżniali.

/do wniosku odniósł się Pan Bogusław Szczepan Łabędzki – wniosek Nr 7/

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan Adam Czurak zwraca uwagę na logo. Cenna inicjatywa. Tak jak już, ja od razu może odpowiem na wniosek Pana radnego Łabędzkiego. Pamiętamy wszyscy, podjęliśmy tutaj wspólnie uchwałę o przystąpieniu i rozpoczęciu prac nad przyjęciem herbu i tak, jak to uzgodniliśmy, tak jak to zostało przyjęte, pewne projekty, które zostaną przygotowane zgodne z zasadami heraldyki, zostaną Wysokiej Radzie przedstawione do jakby wstępnej oceny, zanim ostatecznie zostaną one przyjęte. Mam nadzieję, że w przyszłym roku sprawę nowego herbu dla Hajnówki rozstrzygniemy. Chcemy to połączyć również z pracami nad jakby nową marką dla naszego miasta. W tej chwili my pracujemy nad strategią, natomiast w przyszłym roku chcemy zakończyć temat strategii i połączyć to z tematem marki i wyborem i przyjęciem, mam nadzieję, przez Wysoką Radę nowego herbu, który będzie herbem z jednej strony zgodnym z zasadami heraldyki i nie będzie takim herbem, który w całej Polsce pokazują jako herb wadliwy, nieprawidłowy.

Nad tematem ankiety się zastanowimy. Ja powiem szczerze, w tej chwili nie potrafię odpowiedzieć do końca, sprawdzę to.

 

Pan Maciej Borkowski – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 3. Mam takie jedno krótkie pytanie do Pana, Panie Burmistrzu. Przeczytam Panu notatkę służbową z dnia 30 października 2014 roku. Kontroli dokonał Pan Dyrektor ZGM-u, Komendant Powiatowy Policji w Hajnówce oraz Dzielnicowy. Nazwisk nie będę wymieniał. Na tej notatce służbowej są zaznaczone miejsca nieoświetlone w naszym mieście. Większość tych miejsc nieoświetlonych jest do dzisiaj. Mamy końcówkę roku 2015. W budżecie ja nie znalazłem również tych miejsc i chciałem zapytać, co Pan dalej zamierza z tym zrobić? Czy to jest tylko notatka ot tak sobie? Pisałem również wniosek 16 marca w tej sprawie, chodzi mi konkretnie o ulicę Armii Krajowej 34, na który zostało mi odpisane, że zostanie to ujęte do roku, do budżetu w roku 2016. Nie znalazło się, to dlatego stąd moje pytania. 2014 rok, końcówka 2015, oświetlenia w mieście brak.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan Borkowski mówił o miejscach nieoświetlonych. Rzeczywiście, oglądaliśmy to. Te oświetlenia na osiedlach są robione przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Ja nie mówię, że załóżmy wszystkie. Ja poproszę Dyrektora o opinię, ale jeżeli gdzieś jest szczególnie newralgiczne miejsce, to zastanowimy się, jak to zrobić.

 

Nr 4. Drugie pytanie, Panie Burmistrzu, też troszkę dotyczące, znaczy nie troszkę, ale dotyczące budżetu. Jedno pytanie tylko zadam, żeby nie przeciągać. Zgłoszone wnioski i sposób ich realizacji. Czy bierze Pan pod uwagę wnioski z Komisji Infrastruktury, których złożonych zostało wiele, ale niewiele zostało wziętych pod uwagę w roku 2016? Chodzi mi tutaj przeprowadzenie remontu wewnętrznej drogi osiedlowej oraz chodników położonych wzdłuż bloków Armii Krajowej 44, 40 i 38 i 34. Komisja zaopiniowała pozytywnie, że tą drogę należy wykonać. Pan mi odpisał, że są to drogi osiedlowe i są sukcesywnie modernizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Ta droga, Panie Burmistrzu, około 30 lat nie była remontowana, więc ja się tak pytam, co to za sukcesywność i kiedy ta droga zostanie zrobiona?

Czy bierze Pan pod uwagę prace Komisji Infrastruktury i jej wnioski, wnioski, które z niej wypływają? Bo ja nie wiem, czy mam się przykładać do tej pracy, bo nie widzę, żeby Pan te wnioski uwzględnił w 2016 roku.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Natomiast jeśli chodzi o chodniki, no proszę zrozumieć. Wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że tak jak mamy jeszcze bardzo dużo ulic do zrobienia. Ja tylko żebyście Państwo sobie uświadomili, jaka jest to skala problemu, pomimo tego, że staramy się co roku robić nowe drogi i zrobiliśmy dosyć dużo, to mamy jeszcze 70 dróg miejskich do zrobienia. Także jeżeli chodzi o tereny osiedlowe, tutaj Zakład Gospodarki Mieszkaniowej te swoje zadania modernizacyjne realizuje. I trzeba być wyjątkowo nieobiektywnym albo nie chcieć widzieć tego, co Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zrobił w i poprzednich latach, i w ostatnim roku chociażby i na Osiedlu Millenium, i przy blokach przy ulicy 3 Maja. I proszę mnie zrozumieć, w przyszłym roku musi skończyć tamte prace. Bo przy jednym bloku zostały zrobione. To jest związane i z burzówką, i tutaj, z kolei blok 4f na osiedlu międzyzakładowym też wymaga zrobienia. Jeżeli są jakieś dziury, gdzie trzeba poprawić, wyrównać trylinki czy płytki poprawić, tak. Ale ja nie mogę obiecać, że gruntowna przebudowa nastąpi w przyszłym roku, bo ta jest zaplanowana właśnie na tym, przy tym bloku przy ulicy 3 Maja.

No Panie radny, dyskutowaliśmy na temat tego budżetu. Ja powtórzę jeszcze raz, ja zrobię wszystko, żeby budżet był po prostu bezpieczny. I to, co jest możliwe, w zakresie inwestycji zrobimy. Ja też bardzo bym chciał, żebym mógł Państwu powiedzieć, że przeznaczymy na inwestycje w przyszłym roku 15 000 000 złotych. I ja wiem, że nie byłoby problemu technicznego jeżeli chodzi o przygotowanie, przeprowadzenie inwestycji. Nie 15 ale nawet i więcej, bo jesteśmy do tego od strony formalnoprawnej, dokumentacyjnej pozwoleń na budowę przygotowani. Ale musimy być realistami. To oczywiście, wszyscy jako Rada odpowiadamy za budżet, ale największa odpowiedzialność spoczywa na Pani Skarbnik i na mnie. Proszę to zrozumieć. I ja nigdy Wysokiej Radzie nie zaproponuję takiego budżetu, który stanowiłby jakiekolwiek ryzyko dla bezpieczeństwa finansowego naszego miasta. W takim zakresie, w jakim to jest możliwe, oczywiście będę brał.

 

Nr 5. Jeszcze jedno pytanie mam do Pana ostatnie. Czym się Pan kierował, jakie kryteria przesądziły o tym, że w budżecie na rok 2016 znalazł się chodzik na ulicy Nowej, a nie chodnik na Kolejkach Leśnych prowadzących do Nadleśnictwa, na terenie którym odbywają się liczne imprezy sportowe – Hajnowska Dwunastka, tam Puchar jest, Bieg Rodzinny? Chodnika my nie mamy. Komisja Infrastruktury również pozytywnie zaopiniowała ten chodnik, że powinien się znaleźć. Było to we wnioskach. I czym się Pan kierował, jakimi kryteriami, że zrobiono? Nie twierdzę, że na ulicy, przy ulicy Nowej ten chodnik się należy, ale jakimi kryteriami się Pan kierował, że akurat ten, a nie ten drugi?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan mówi o tej ulicy Nowej. Może Pan nie pamięta, ja przypomnę, tylko już na poprzednich radach, mówiliśmy o tym, obiecaliśmy, że chodnik na ulicy Nowej zostanie zrobiony. Nie zrobiliśmy go w tym roku, dlatego zrobimy go w przyszłym roku. Jest to realizacja jakby wcześniejszej obietnicy.

 

Pan Bogusław Szczepan Łabędzki – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 6. Chcę, Panie Burmistrzu, zapytać o los wniosku z rodzinnych ogródków działkowych dotyczący subwencji, dotacji, dofinansowania działalności, bo wiem, że taki wniosek został złożony. Tam Pan Prezes prosił mnie, żebym dopytał, jaki jest los tego wniosku. A ja przy okazji zapytam, czy tylko Podlasie czy też ogródki działkowe tam przy Elektrycznej także składały podobny wniosek i czy faktycznie mogą liczyć na dofinansowanie, dotacje z budżetu miasta?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan radny Łabędzki porusza temat ogródków działkowych. Ja powiedziałem, my że tak powiem, jako Rada nie mamy obowiązku dofinansowania ogródków działkowych. Oczywiście, gdybyśmy mieli dużo pieniędzy, to można byłby o tym myśleć, natomiast jakie było tam dofinansowanie? Jeżeli chodzi o ogródki działkowe przy ulicy Żabia Górka, to zarząd ogródków działkowych otrzymał dofinansowanie w przeszłości. Ale z jakiego tytułu? Jak była robiona ulica Żabia Górka, to część pasa drogowego było w granicach ogródków działkowych i ogródki działkowe dostały odszkodowanie za ten teren przyjęty do pasa drogowego i z tych pieniędzy mogły sfinansować budowę płotu. Natomiast jeżeli chodzi ogródki działkowe tutaj przy ulicy Targowej, tu rzeczywiście ogródki działkowe, tylko że to w Białymstoku, a nie w Hajnówce, dostały też zwrot z kolei z powiatu w związku z realizacją budowy ulicy Prostej. I część tych pieniędzy z tego, co wiem, ogródki już odzyskały i też przeznaczyły na budowę nowego płotu. Widzicie, że jest fajny, nowy płot. Ja mam nadzieję, że zarząd ogródków działkowych zadba o to, żeby też w kolejnych latach te pozostałe pieniądze tutaj wróciły. Bo ja uważam, że skoro ogródki działkowe są w Hajnówce, skoro władze samorządowe Hajnówki czy miejskie, czy powiatowe wypłaciły odszkodowanie, to te pieniądze w 100 % powinny wrócić i być zainwestowane w naszych ogródkach.

 

Nr 7. Kolejną rzeczą, o której chcę powiedzieć, to herb naszego miasta. Pan Adam zaczął ten temat przed chwileczką. Panie Burmistrzu, rozmawiałem z heraldykiem, który kiedyś oceniał nawet w Ministerstwie jakość zgłaszanych projektów i w związku z tym, że mamy jako miasto takie aspiracje, żeby stać się bramą do Puszczy, zresztą uzasadnione, zasugerował, że żeby w herbie połączyć dwa symbole ze sobą – quercus, którego Pan jak gdyby wprowadził, tak, do naszego obiegu, bo dąb stał się nagrodą, tak, także już jakoś funkcjonuje, jest czytelny, więc dąb na tarczy i brama sama do Puszczy. Istnieją w heraldyce dwa rodzaje bram, właściwie kilka nawet, tak, ale są murowane i drewniane, tak? Tutaj jest taka sugestia, żeby to była drewniana brama. One, jak ktoś poogląda sobie herby, nawet szlacheckie, to tam widać po prostu różnicę gołym okiem, tak, na czym to polega. Są też takie zasklepione i otwarte, jak gdyby oparte na dwóch wieżach. Ja myślę, że tutaj ze względu nawet na to, że gdybyśmy próbowali odtworzyć w rzeczywistości taką bramę do Puszczy, to te dwie wieże otwarte stanowiłyby taką bramę. Co do tła to nie mogliśmy się tam porozumieć, tak, czy to powinno być tło zielone, no wtedy ten dąb trochę by ginął na tym tle, chyba że byłby biały, to też, czy złoty, tak, to jak gdyby tutaj trzeba by było ustalić. Ale warto takich opinii słuchać przed złożeniem projektu, dlatego że one też potem te projekty są oceniane przez osoby, które z heraldyką mają do czynienia.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji pod Nr 2

 

Nr 8. Panie Burmistrzu, przesłałem do Pana chyba przedwczoraj taki wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie przebudowy parkingów tutaj na ulicy 3 Maja od ronda Jana Pawła II. To taki wniosek właścicieli lokali handlowych i usługowych przy tej ulicy, ale także mieszkańców. Natomiast rozmawiając wczoraj jeszcze z mieszkańcami tego odcinka drogi czy użytkownikami lokali przyszło nam do głowy, czy nie można by było przystanku autobusowego tego dalekobieżnego przenieść naprzeciwko Zespołu Szkół Zawodowych na ten parking? Wtedy tutaj byśmy trochę rozluźnili sytuację. Chociaż no autobus ten ZKM powinien tutaj przystanek swój mieć, tak, bo to jest lokalizacja kościoła bardzo istotna. Ale gdybyśmy te autobusy dalekobieżne tam przenieśli na tamten parking, ja nie wiem, jak tam z własnością tego terenu jest, tak? Uczniowie mogliby spokojnie samochody parkować na placu szkolnym. Oni teraz już nie muszą na drugą stronę przechodzić na papierosa, także tam spokojnie, spokojnie można, można by było. Palą po stronie szkoły już, nigdzie nie chodzą.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 8

 

Nr 9. Wczoraj się pojawiło też, Panie Burmistrzu, pytanie. Nie potrafiłem go zweryfikować do dzisiaj. Chodzi o zatrudnienie Pań sprzątających klatki schodowe w blokach ZGM-u. Czy prawdą jest, że ta usługa ma zniknąć? Czy prawdą jest, że ma być dodatkowo opłacana? Wiem, że wczoraj już mieszkańcy zbierali listy poparcia, także tutaj proszę o odpowiedź.

 

Nr 10. Formularz opinii dotyczącej realizacji Programu Wspierania Rodziny. Panie Burmistrzu, ja tak podpowiadam, że może warto by było poprosić parafie nasze, żeby po mszach, czy po nabożeństwie te formularze, formularze opinii na temat tego właśnie Programu Wspierania Rodzin rozdać i potem umożliwić jeszcze przez jakiś kartonowy, przez małą kartonową urnę zbieranie tego tą samą drogą, to myślę, że wtedy mielibyśmy większa grupę respondentów.

 

Nr 11. Bodajże 7 grudnia zostały zmienione godziny pracy Urzędu Miasta. Prosiłbym też o uzasadnienie, czy to odbyło się na podstawie wniosków, czy też miało jakieś inne przyczyny.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – 7 grudnia. Nie wiem, o co chodzi. Może Pan Sekretarz mi pomoże. Jeżeli chodzi o zmianę coś godzin pracy 7.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr 11

 

Nr 12. Chciałbym też po zakończeniu roku budżetowego otrzymać informację na temat obecnego stanu należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych. To jest ta suma, która przez dwa lata nam się ślimaczyła. Chciałbym zobaczyć, jak to wygląda. Tak jak mówię, po zamknięciu roku budżetowego.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli chodzi o zobowiązania, informacje, będzie podliczony cały rok, będzie sprawozdanie z wykonania i oczywiście będzie ono udostępnione Wysokiej Radzie.

 

Nr 13. Panie Przewodniczący, pozwolę teraz sobie na dłuższy wywód, ale on jest konieczny. Poproszę też o uwagę Pana Adama, bo dyscyplinował mnie ostatnio na sesji moim stosunkiem do prawa. Mam nadzieję, że zapoznał się Pan z wyrokiem Sądu Administracyjnego, o którym mówiła Pani Radca Prawna na ubiegłej sesji. A szkoda, bo w opinii prawników ten wyrok wydany został w konkretnym stanie faktycznym i odnosi się do tej sytuacji, która nastąpiła w Częstochowie. Co ciekawe, ten wyrok przyznaje mojemu wnioskowi o zróżnicowaniu bonifikat rację. Wprowadzenie odmiennych stawek udzielania bonifikat w zależności od okoliczności ponoszenia kosztów budowy lokalu przez najemców nie narusza konstytucyjnej zasady równości wobec prawa. Panie Przewodniczący, trochę zostaliśmy wprowadzeni w błąd. Ja nie wiem, dzisiaj nie rozstrzygniemy tego, ilu radnych zagłosowało wtedy nad odrzuceniem tego wniosku z tego względu, że otrzymało taką opinię prawną. Ja nie byłem w stanie jej wtedy sprawdzić, jak żaden z nas. Pani Radca Prawny podała nam datę kwietniową obecnego roku. Orzeczenie to jest z 5 października 2015 roku i ono mówi o sytuacji sprzedaży lokali pozakładowych i faktycznie, sąd przychyla się do uchylenia tamtej uchwały. Dlaczego? Dlatego, że ona zrównuje w prawach mieszkańców, którzy nabyli prawo najmu i w czasie, kiedy byli pracownikami zakładu pracy, ale również dawała takie samo prawo mieszkańcom, którzy nabyli te prawo do lokalu już później, kiedy te zasoby weszły w skład Rady Miasta Częstochowa. Czyli sąd słusznie zaznacza, że jedne osoby i drugie nie mogą z tego samego prawa skorzystać, tak? Natomiast nasz wniosek opierał się na tym, żeby ludziom, którzy ponieśli faktycznie jako pracownicy zakładu pracy określone koszta w budowie budynku, żeby dać im inne warunki do nabycia lokalu. I tutaj sąd akurat mówi o tym, że tak, że to jest, że taka możliwość jest konstytucyjna. Partycypowali oni finansowo w kosztach budowy mieszkań, przez przedsiębiorstwo bądź przez prace społeczne. Taką możliwość jeszcze. Nie tylko, że wnosili koszta, ale że pracowali także społecznie przy budowie. Jedyny, no i tutaj jest taki zarzut, tak, no bo miasto nie potrafiło odróżnić jednych mieszkańców od innych, tak? Panie Przewodniczący, ja powiem tylko tyle, że w związku z tym, że zostaliśmy wprowadzeni w błąd przez Radcę Prawnego, ja bym naprawdę prosił o rozpatrzenie możliwości odsunięcia tej Pani od prac Rady Miasta. To jest kolejny raz. I zapowiadam, że jako Klub złożymy niebawem projekt uchwały, który znowu uwzględni zróżnicowanie bonifikat dla najemców pochodzących z zasobów mieszkaniowych. Ta uchwała, ten wyrok Sądu Administracyjnego nas do tego upoważnia.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Teraz Pan podnosi też temat tych mieszkań. Proszę, Panie radny, proszę nie, no nie wiem, jak to nazwać no, proszę nie używać takich słów w odniesieniu do prawników. Myślę, że nie jest Pan uprawniony do tego, żeby oceniać prawników. Ci ludzie skończyli wydziały prawa, porządne wydziały prawa, zrobili aplikacje. W prawie, jak w prawie, różne są interpretacje. Nie jest to prosta odpowiedź, bo ja tylko przypomnę, że w sprawie takiej samej było prowadzone indywidualne postępowanie i sąd w indywidualnym postępowaniu odrzucił powództwo. Też, załóżmy, inspirowane że było zaangażowanie finansowe, co wcale nie znaczy że nie musimy, nie będziemy się nad tym zastanawiać. Ja tylko się w związku z tym, że są takie obiekcje, zastanowimy się i poprosimy może jakąś ekspertyzę prawną specjalistów w zakresie gospodarki komunalnej tej mieszkaniowej. Nie potrafię powiedzieć, jaka dzisiaj będzie opinia. Nie jest to sprawa taka prosta, bo my wiemy, o co chodzi. Część mieszkańców w zasobach, szczególnie tych HPPD byłego no płaciła jakie dosyć duże pieniądze. I ja obiecuję, że jeżeli uzyskamy taką opinię prawną dodatkowo, bo kto pyta, nie błądzi. I to damy do wiadomości tutaj Wysokiej Radzie a potem się razem zastanowimy, co z tym zrobić.

 

Pan Jan Giermanowicz – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 14. Chciałbym, to jest wniosek jakby nieformalny ale wziąć pod rozwagę, Panie Burmistrzu, na bazie doświadczeń, które mam za sobą przez 5 lat odnośnie dyskusji na temat sportu w Hajnówce, bo tam obligu nie ma. Mam na myśli przepis ustawy o kulturze fizycznej z 2010 roku, bodajże, mówię z pamięci, w art. 30 jest powiedziane, że Burmistrz może powołać Społeczną Radę Sportu. I tu nie gwarantuję, że takich społeczników Pan Burmistrz znajdzie, ale proszę o podjęcie takich działań. Jeśli się znajdą takie osoby, które będą chciały zasiąść w takiej Radzie, żeby taką Radę powołać. Ja myślę, że będzie to dla Pana bardzo pomocne a i dla samej Rady w podejmowaniu uchwał, które dotyczą sportu hajnowskiego, jak również inwestycję, o której mówił Pan radny Łabędzki w kontekście zgodności z prawem czy też tam nabycia licencji na ten stadion i tak dalej. Ja myślę, że takie osoby, które znają się na sporcie, będą dla Pana bardzo dobrym ciałem doradczym.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan radny Giermanowicz sugeruje powołanie Społecznej Rady Sportu, bardzo ciekawa inicjatywa. Ja nie widzę, że tak powiem, przeszkód, żeby taką Radę powołać.

 

Pan Lew Sielewoniuk – Mieszkaniec Miasta Hajnówka

Nr 15. Tak zwana Rado. Ile kosztuje rocznie utrzymanie tej Rady? Proszę o odpowiedź na piśmie.

 

Nr 16. Następne pytanie. Zróbcie referendum ile wam płacić. Niech podatnicy odpowiedzą, a nie sami sobie ustawiacie nie wiadomo po ile.

 

Nr 17. Pan Lew Sielewoniuk odniósł się do pisma złożonego w czasie Komisji Polityki Gospodarczej w dniu 18 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 

Pan Solipiwko – Mieszkaniec Miasta Hajnówka

Nr 18. Ja mam takie pytanie do Pana Burmistrza. Panie Burmistrzu, tam te Piaski idą pod rozbiórkę, tak? Bo dostaliśmy takie pisma. Ale jest jeszcze jedna sprawa. Czy Pan ma jakiś wpływ na gospodarkę mieszkaniową tutaj obok? Bo po ostatniej wichurze, co była w listopadzie, 7 listopada, zerwało cały szczyt z budynku. 9 poszedł tam dla tej Pani Kierowniczki Pani Basi zameldować to. Do tej pory żadnego odzewu. Ani remontu, ani nic. Ja teraz się modlę, żeby lepszy wiater zeszedł i eternit zerwał. Dopiero by była bieda. Dopiero by była bieda. Weźmie Pan coś z tym zrobi.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Pan Solipiwko, ja przepraszam, bo spojrzałem, Pan Solipiwko mówi o temacie Piasków. Panie Solipiwko, to jest jakby takie zamierzenie dalekosiężne. Jeżeli będziemy tylko mieli, że tak powiem, możliwości, gdzie powoli będziemy proponowali mieszkańcom z tamtej części, że tak powiem, zamianę po to, żeby w przyszłości te budynki, bądź co bądź, o słabym stanie technicznym rozebrać a w dłuższej perspektywie czasu być może zbudować nowy budynek komunalny, bo jest to bardzo ładne miejsce, uzbrojone, ciepło jest doprowadzone blisko, w centrum miasta praktycznie i takie są nasze strategiczne zamierzenia. To nie nastąpi za rok czy za dwa a niezależnie od tego, kto będzie Burmistrzem, to ja wierzę, że kiedyś to będzie zrealizowane.


Pan Zdzisław Stankowski – Przewodniczący Rady Osiedla Centrum

Nr 19. Tak, Panie Burmistrzu, ja już ponad rok temu poruszyłem, dlaczego nie likwidujecie znaków parkowania przy szkole nr 2 i przy szkole nr 1? I nie dostałem żadnej odpowiedzi. I Pan do Białegostoku nic nie napisał. I szły Panie, i powiedziały: Nasze córki przywieźli dzieci do szkoły i zostały ukarane mandatem przez Policję. To dlaczego zostali ukarani? To my parkujemy, to teraz co my mamy iść do ulicy Armii Krajowej, do ulicy Piłsudskiego, żeby takie kółka robić? I teraz powiedziałem im: Nie przyjmujcie mandatów. Sprawa w sądzie. I powołujcie mnie na świadka. I na pewno nie dostaniecie żadnego mandatu. I wtedy jeszcze poproszę sędziego czy prokuratora i przywiozę ich, i zaparkuję i powiem: Czy tak może być? I jeszcze z jednym prawnym rozmawiałem. Mówi: Tak być nie powinno. Tak jak my parkowaliśmy po prawej stronie, to tak cały czas powinno być. Dlaczego oni tak zlikwidowali to? I tak traktują nasze dzieci i wnuki. I nawet babcie przywożą.

 

Nr 20. A druga sprawa to dlaczego daliście mi taką odpowiedź? Na sesji powiedziałem: Dlaczego ustawiliście ławkę na ulicy 3 Maja bez oparcia? Po lewej stronie. I też mieszkańcy powiedzieli: Dlaczego na ulicy Parkowej nie stawiają ławek, idąc do lekarza rodzinnego? To dali mi taką odpowiedź, że ławka stoi po prawej stronie z oparciem a o Parkowej nic nie odpisali, tylko napisali, że dwie ławki stoją na Białowieskiej. To czemu taki skandal dajecie mi odpowiedź? Dałem tu dla mieszkańców. Mówi: Co oni wam dają w odpowiedzi? To tak mają odpowiedzieć?

 

Nr 21. I też jeszcze z kolegą radnym byłym stoimy i prowadzą dzieci, dwojaczki i idą. To szczęście, że ta studzienka się jeszcze nie zapada. Nogą stanęła i tak mocno stuknęła. I on mówi: To czemu? W 2013 złożyłeś wniosek, to dlaczego Burmistrz nie chce tutaj robić tego remontu tego chodnika? I tak samo przy rondzie, przy cerkwi tam. Od dwóch lat też nie jest poprawione. I teraz też stałem z kolegą, rozmawialiśmy i młoda kobieta prowadzi dziecko na wózeczku i odpadło koło. To szczęście, że to dziecko nie wypadło. To dlaczego wy tak traktujecie tu naszych młodych? I jeszcze z tym Panem, co stałem rozmawiałem, udało nam się te kółeczko założyć. I tamta Pani nam podziękowała.

 

Nr 22. I teraz już powiem, jeżeli Państwo będziecie szli, tam jeszcze nie zrobiony chodnik, radny wie, tutaj przy bloku 45 od kwietnia nie robi zejścia ze schodów i tam kolega mówił, że szła Pani i upadła w stronę ulicy 3 Maja. To dlaczego nie jest zrobione od kwietnia? I teraz już powiedziałem dla nich. Jak coś się stanie jak upadniecie, wzywać policję, karetkę i zakładać sprawę w sądzie. I możecie mnie powołać na świadka. I wtedy dostaniecie duże odszkodowanie. Bo już jednej Pani, koleżanką, którą pracowałem w zakładzie meblowym w Hajnówce i też Sąd Rejonowy jej nie przyznał emerytury, że w warunkach szkodliwych pracowaliśmy. I powiedziałem: Odwołaj się do Sądu Okręgowego w Białymstoku. Bo wtedy świadkiem nie byłem. I tam byłem świadkiem i Sąd Okręgowy od razu jej przyznał stałą emeryturę. Bo tak dużo powiedziałem, że się pracuje w warunkach szkodliwych, to się na emeryturę odchodzi.

 

Nr 23. O, a jeszcze z Wiceprzewodniczącym jak zajechaliśmy i córki zaczęły studiować w Lublinie, to wysypiska śmieci były zabudowane. A dlaczego już od 2011 roku w Hajnówce nie można tego zrobić? To tak nie powinno być.

 

Nr 24. A jeszcze też mieszkańcy mówią: Dlaczego my tak dużo tutaj płacimy za komunalne mieszkanie? Przecież my mamy tylko po 100, znaczy po 1 000, po 900 emeryturę a przyszło już teraz płacić 520 – 600 złotych. To dlaczego wy tak zatwierdzacie, żebyśmy, bo to Panie mieszkają same. I jeszcze dzieci są za granicą i pomagają. I mówią: Dlaczego oni nie biorą pod uwagę, że jeszcze wydajemy na leki ponad 300 złotych? Tak być nie powinno. I jeszcze cały rok biorą ponad 200 złotych za centralne ogrzewanie. No tak być nie powinno.

 

Nr 25. I jeszcze też z kolegą radnym rozmawialiśmy. On złożył wniosek, jak był radnym, żeby zrobić chodnik na Poddolnej przez te tory. I mówił wtedy Burmistrz, mówił, że już jest projekt, że będzie zrobione. To czemu jest niezrobione? No? Kolejowego tam tylko 4 metry.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Ja przypomnę tylko, ja tylko przypomnę. Ten przejazd jest to droga powiatowa. W tamtym roku dołożyliśmy swoje pieniądze, żeby opracować dokumentację techniczną. Ta dokumentacja została opracowana i dzisiaj organem władnym do realizacji inwestycji jest Starosta powiatu hajnowskiego. Tylko ja też rozumiem Starostę, bo jeżeli dzisiaj robimy drugi etap ulicy Prostej i ulicy Targowej, to jest rzeczą oczywistą, że Starosta też nie znajdzie pieniędzy na robienie przejazdów w przyszłym roku. Bardzo możliwe, że będzie to do realizacji w 2017. Jeżeli będzie taki wniosek ze strony powiatu, to myślę, że my wszyscy się nad nim zastanowimy i też swoją złotówkę do realizacji dołożymy.

 

Dot. punktu 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 07.11.2015 r. do 27.11.2015 roku:

Pan Jan Giermanowicz – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Hajnówka

Nr I. Chciałem tylko uzupełnienie informacji, która jest zawarta w formie pisemnej. Tutaj jest napisane, że przeprowadzono przetarg w ramach postępowania publicznego na odśnieżanie akcję zimową, na odśnieżanie miasta i wygrał nasz zakład Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ze stawką 3 900 jeśli chodzi o wartość dobową stawki za akcję czynną. Chciałem zapytać, czy były jeszcze inne podmioty, startowały, składały ofertę w tym zakresie w wyniku właśnie przeprowadzania tego postępowania?

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr I

 

Nr II. I drugie pytanie, bo nie znalazłem w treści tego tej informacji czy rozstrzygnął się już przetarg na dokumentację odnośnie monitoringu? Jeśli tak, to czy w 2016 jest szansa, żeby taki monitoring w mieście powstał? Albowiem pamiętam debatę na temat bezpieczeństwa w Hajnowskim Domu Kultury w roku 2013. Obiecaliśmy przynajmniej, że w jakimś zakresie zmodernizujemy to, żeby funkcjonował nasz monitoring na odpowiednim poziomie.

Odpowiedź Pana Jarosława Grygoruka – Sekretarza Gminy Hajnówka udzielona na sesji – Opracowanie dokumentacji na monitoring zostało zlecone firmie z Białegostoku za kwotę 30 000. Ma zostać wykonana do końca tego roku.

 

Pan Karol Nieciecki – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr III. W informacji dotyczącej, cytuję: „W odpowiedzi na organizowane przez Lokalną Grupę Działania Puszcza Białowieska nabór wniosków na tak zwane, tak zwanych fiszek projektowych oraz realizacji poprzez LGD w perspektywie budżetowej 2014-2020 samorząd miasta Hajnówka przedłożył wstępne propozycje zadań dostępnych obszarów środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na łączną kwotę niemal 14 000 000.” Panie Burmistrzu, chciałbym, żeby Pan to nam rozszerzył i w jakim temacie, prawda, były te fiszki? W jakich tematach właśnie będziemy zabiegali o te pieniądze w ramach właśnie LGD?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli chodzi o pytania Pana Niecieckiego, wie Pan, jeżeli chodzi o LGD, te środki finansowe, które w ramach Lokalnej Grupy Działania mogą być w dyspozycji miasta, to są środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki z PROW-u są adresowane do gminy wiejskiej i dlatego w mieście ich nie będzie. I środki z Funduszu Rozwoju. Generalnie zasada korzystania z tych środków polega na tym, że te zadania trzeba łączyć, a więc pewne projekty społeczne można łączyć z projektami inwestycji w zakresie infrastruktury i takie projekty my będziemy przygotowywali i tego rodzaju fiszki zostały złożone. No ja w tej chwili tam wszystkich Panu nie wymienię. Ja mogę tylko przykładowo podać, że jednym z projektów społecznych jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Mamy tu na myśli ludzi bezdomnych, czy ludzi, którzy mają inne problemy. To jest ta część społeczna, która będzie polegała na pracy z tymi ludźmi. Natomiast w zakresie infrastruktury inwestycyjnym zaplanowana jest modernizacja budynku gospodarczego, który jest w sąsiedztwie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Także w przyszłym roku zamierzamy przygotować stosowną dokumentację techniczną na przebudowanie tego budynku gospodarczego na 3 różne działalności jeżeli chodzi o tą aktywność rozwiązywania problemów społecznych. Są też inne fiszki związane generalnie z pewną infrastrukturą w mieście, ale warunkiem do skorzystania z tych pieniędzy jest opracowanie tak zwanego planu rewitalizacji i nad takim planem w przyszłym roku będziemy pracować i bez problemu go zdążymy przygotować, zanim zostaną ogłoszone konkursy i uruchomione środki w ramach Lokalnej Grupy Działania. Praktyka to jest generalnie taka, że środki finansowe, które będą i te projekty, które będą w ramach LGD zakwalifikowane do realizacji już na takiej wstępnej, wstępnym etapie oceny fiszek będą realizowane, są to niejako środki zagwarantowane do wykorzystania.

 

Pan Tomasz Androsiuk – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr IV. Mam pytanie z zakresu oświaty. „Opracowano i złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dwa wnioski aplikacyjne o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.1.2 na wyposażenie szkół sprzęt i realizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w hajnowskich szkołach: 1. jeden dotyczący Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 na kwotę ponad 1 200 000 złotych i 2. drugi skierowany do uczniów Zespołu Szkół Nr 3 na kwotę około 400 000 złotych (opracowany przez dyrektora wyżej wymienionej placówki).” Ja chciałbym o rozwinięcie tego punktu, szczególnie jeżeli chodzi o ten projekt tej Poddziałania 3.1.2. Czego on dotyczy?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Natomiast jeżeli chodzi o pytanie Pana Androsiuka, ja Panu w tej chwili nie odpowiem, bo dotyczy to na pewno projektów, które są związane z oświatą i jest szansa na uzyskanie dofinansowania i takie stosowne projekty w odniesieniu do tych szkół, które były zainteresowane realizacją tych programów, zostały złożone. Więcej szczegółów to może po sesji czy jutro.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr IV

 

Dot. punktu 8 e/ Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2016 rok dla zakładu budżetowego „Park Wodny” w Hajnówce:

Pan Bogusław Szczepan Łabędzki – Radny Rady Miasta Hajnówka:

Nr V. Chciałbym, żeby no już dzisiaj tego nie zrobimy, czy w tym roku tego nie zrobimy, ale żeby poddać takiej analizie możliwość przyłączenia Parku Wodnego bezpośrednio do kotłowni w Rindipolu, żeby obniżyć w ten sposób koszty ogrzewania wynikające z opłaty za przesył tej energii cieplnej, które pobiera nasze Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. A w ubiegłym roku prosiłem o to, żeby porozmawiać może z Przedsiębiorstwem, żeby stało się w jakimś zakresie sponsorem czy zajęć, czy samego Parku Wodnego, ale może, może właśnie, może w ten sposób. Proszę Państwa, koszty przyłączenia technicznie, koszty przyłączenia wykonywanej przez Rindipol instalacji cieplnej są prawie dwukrotnie niższe niż koszty przyłączenia realizowane przez nasze Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, więc to jest taka dosyć istotna uwaga, tak? W każdym zakresie przekroju rury Rindipol robi instalacje taniej. Warto wiedzieć.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji – Jeżeli Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o sprawę tego bezpośredniego podłączenia Parku Wodnego do Przedsiębiorstwa, do głównego dostawcy ciepła, więc Rindipolu, ten temat analizujemy i go przygotowujemy, ale nie mówię nic o tym, bo jeszcze jest za szybko. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy oszczędności, ja rozumiem, że to przez Pana Dyrektora zostało przeanalizowane te oszczędności, które są tutaj przedstawiane, są możliwe do realizacji.

 

Wnioski do kontroli Komisji Rewizyjnej zgłoszone na XI sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 16 grudnia 2015 r.

Komisja Rewizyjna – wnioski pokontrolne:

Nr VI. dot. warunków zatrudnienia i płac pracowników obsługi i administracji w hajnowskich jednostkach oświatowych.

Ujednolicić regulaminy wynagrodzeń pracowników we wszystkich jednostkach oświatowych.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr VI

 

Nr VII. dot. działalności statutowej i finansowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce

Pozyskać niezbędne środku finansowe do wykonania remontu generalnego budynku administracyjnego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce

 

Bogusław Szczepan Łabędzki:

Nr VIII. Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej no udzielił mi zgody tak na to, żebym jednak skierował jeszcze wnioski uzupełniające, dobrze, do Pana Burmistrza. Przede wszystkim wnoszę o podanie listy imiennej księgowych zatrudnionych w placówkach oświatowych. To jest wniosek, no na który w terminie czekam, Panie Burmistrzu. Nie chodzi mi o to, żeby w tej chwili udzielał Pan odpowiedzi. Lista księgowych z podaniem, która na jakim etacie czy część etatu jest zatrudniona w której placówce.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr VIII pkt 1

 

Nr IX. Kolejny mój wniosek, który się rodzi z tego badania kontrolnego, Panie Burmistrzu, chciałbym usłyszeć informację, czy jest jakiś plan działania przyjęty na sytuację, w której obiady, posiłki przewożone z Zespołu Nr 2 do Zespołu Nr 3 nie będą miały być czym przewożone, dlatego że zmieniają się przepisy co do samochodu, który ma to robić. Oczywiście, no chyba nie możemy sobie pozwolić na to, żeby do Zespołu Nr 3 jakiś inny dostawca te obiady, te posiłki dowoził, skoro w tej chwili zarabia na tym nasza szkoła. Myślę, że jest to kwestia taka do dosyć pilnego rozwiązania i chciałbym dowiedzieć się przy okazji, czy jest jakiś plan działania związany z tym samochodem.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr VIII pkt 2

 

Nr X. Panie Burmistrzu, też wydaje się uzasadnione racjonalne powołanie jednak jeszcze jednego zastępcy dyrektora w Zespole Szkół Nr 2 albo kierownika gospodarczego w związku z tym, że jest to szkoła integracyjna, tych zadań jest tam o wiele więcej, niż w pozostałych placówkach oświatowych. Sama dokumentacja dotycząca uczniów z orzeczeniami jest zupełnie inna i myślę, że tutaj trzeba by było się zdecydować, tak, czy będzie to zastępca dyrektora, który będzie pełnił funkcję czy sprawował pieczę nad gospodarczą, techniczną, administracyjną stroną szkoły, czy też będzie to kierownik gospodarczy.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod Nr VIII pkt 3

 

Nr XI. Chciałbym zapytać w związku z projektem budowy stadionu przy OSiR-ze. Oglądaliśmy ten projekt dzięki temu, że był prezentowany publicznie. Wiele osób miało okazję się przyjrzeć temu planowi, temu projektowi. W międzyczasie rozmawiałem też z osobami, które z ramienia Ministerstwa Sportu będą dysponowały w przyszłości środkami i okazuje się, że finansowanie obiektów sportowych będzie przebiegało według takiego kryterium zgodności z potrzebami do rozgrywania kolejnych zawodów sportowych. Jeżeli te kryteria nie będą spełniane, to raczej się nie przewiduje, że będą boiska przyszkolne dotowane, więc tutaj trzeba by było myślę w miarę szybko z projektodawcą te wszystkie uchybienia, o których wiemy przecież, czy niedociągnięcia, tak może, może nie uchybienia, doprowadzić do takiego stanu, w którym w przyszłości będziemy mogli aplikować o te środki. To taka uwaga. Myślę, że mamy czas, żeby to rozważyć i naprawić.


Data wytworzenia: 2016-02-24 15:59 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2016-02-24 15:59 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-02-24 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska