BIP UM Hajnówka

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wymagane dokumenty:

 wniosek

 

Kto może złożyć wniosek:

każdy

 

Kto może otrzymać dokument:

wnioskodawca

 

Opłata skarbowa:

Od wypisu do 5 stron - 30 zł., powyżej 5 stron - 50 zł.
Za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł.; nie więcej niż 200 zł.
Płatne w kasie Urzędu Miasta lub na konto nr 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą złożenia wniosku

 

Opłata administracyjna:

nie dotyczy

 

Termin załatwiania sprawy:

niezwłocznie

 

Sposób załatwiania sprawy:

wydanie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 Miejsce złożenia dokumentów:

sekretariat Urzędu Miasta, pok. nr 207

Osoba odpowiedzialna: Magdalena Żukowicka-Pełka, tel. 85 682 64 42

 

Tryb odwoławczy:

nie dotyczy

 

Inne informacje:

nie dotyczy

 

Podstawa prawna:

art.30 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016.778 j.t., z późn.zm.)


Data wytworzenia: 2017-03-09 10:59 Autor: Anna Lebiedzińska-Łuksza Data publikacji: 2017-03-09 10:59 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-03 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska