BIP UM Hajnówka

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Lipowa - niezabudowana nieruchomość

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - ul. Lipowa - niezabudowana nieruchomość

Hajnówka 19.10.2022 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

WYKAZ

Lp Oznaczenie nieruchomości Pow Opis nieruchomości Przeznaczenie i sposób  zagospodarowania  Cena nieruchomości  w zł Termin zagospodarowania Przeznaczenie do sprzedaży
1. Nr geod.
2190/26
KW Nr BI2P/00017950/5
0,0019 ha

ul. Lipowa niezabudowana nieruchomość,

 

MW 4.500,00 zł
+ VAT  (23 %)
-----------

Sprzedaż w trybie przetargu

 

 

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21 dni w siedzibie Urzędu. Zbycie lokalu nastąpi po upływie 6 tygodni. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (cyt. na wstępie). Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa po 6 tygodniach od dnia wywieszenia wykazu.    

Burmistrz Miasta


Data wytworzenia: 2022-10-20 11:13 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2022-10-20 11:13 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-10-20 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka