BIP UM Hajnówka

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi zewnętrznej polegającej na wykonaniu dokumentacji technicznej stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi zewnętrznej polegającej na wykonaniu dokumentacji technicznej stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Oferty należy złożyć na załączonym formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do dnia 25.11.2022 r. roku do godz. 10:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej email m.baran@hajnowka.pl.


Data wytworzenia: 2022-11-21 12:29 Autor: Marek Baran Data publikacji: 2022-11-21 12:29 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2022-11-28 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk