BIP UM Hajnówka

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Hajnówka

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Hajnówka

Ofertę należy złożyć do dnia 15.11.2023r., do godz. 15.30 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 19 lub przesłać pocztą tradycyjną albo drogą elektroniczną (e-mail: e.korolczuk@hajnowka.pl).


Data wytworzenia: 2023-11-07 14:05 Autor: Emilia Korolczuk Data publikacji: 2023-11-07 14:05 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2023-11-23 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk