BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 10/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/14
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 15 stycznia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2014-01-17 10:59 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2014-01-17 10:59 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-01-17 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska