BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 101/16 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 8 grudnia 2016r.

ZARZĄDZENIE Nr 101/16 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 8 grudnia 2016r.

ZARZĄDZENIE Nr 101/16

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 8 grudnia 2016 r.

w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Hajnówka miejsc przeznaczonych na na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń dotyczących referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego zarządzonym na dzień 15 stycznia 2017 r.

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 , nr 149, poz.889, nr 171 poz. 1016 i nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 z 2015 r. poz.1043, poz.1044, poz.1045, poz.1923, poz.2281, z 2016 r., poz.1232) Burmistrz Miasta Hajnówka zarządza co następuje:

§ 1. Ustala wykaz miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum wojewódzkim w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego zarządzonym na dzień 15 stycznia 2017 r.

1) słupy ogłoszeniowe znajdujące się w Hajnówce przy ulicach : 3 Maja /przy wjeździe do Forte/,3 Maja /przy rondzie/,Zina /przy Urzędzie Miasta/,Piłsudskiego /skrzyżowanie ulic Piłsudskiego i Armii Krajowej/ - urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty,

2) tablice ogłoszeń w Hajnówce: Armii Krajowej /przy bloku Armii Krajowej 30/, Białostocka /przy siedzibie wodociągów miejskich/, Białostocka /przy sklepie spożywczym/, Bielska 52 /przy sklepie spożywczym/, Dolna /przy budynku prywatnym Dolna 1/, Działowa 1 /przy Szkole Podstawowej Nr 3/, Górna /przy przystanku MPK/, Górna /przy świetlicy osiedlowej Górna 30/, Lipowa 4 /przy sklepie spożywczym/, Lipowa /przy bloku Lipowa 168/, Osiedle Millenium /pomiędzy blokami Millenium 9 i 10/, Osiedle Millenium /przy bloku Millenium 4/, Nowowarszawska /przy pawilonie handlowym/, Okopowa 2 /przy sklepie spożywczym/, Orzeszkowej /przy bloku Orzeszkowej 5/, Poddolna 63 /przy sklepie spożywczym/, Piłsudskiego /przy bloku Piłsudskiego 4a/, Reja /przy bloku Reja 3a/, Warszawska /przy sklepie spożywczym/, Wrzosowa /pomiędzy posesjami 31 i 33/, Stara Judzianka /pomiędzy posesjami 1 i 3/ -urzędowe obwieszczenia wyborcze i plakaty .

3) tablice ogłoszeń w budynku siedziby Urzędu Miasta Hajnówka – urzędowe obwieszczenia referendalne.

§ 2. Plakaty wywieszone w ramach kampanii podmiotów uprawnionych do udziału referendum w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego zarządzonym na dzień 15 stycznia 2017 r. należy usunąć w terminie 30 dni po dniu referendum.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

 


Data wytworzenia: 2016-12-13 14:20 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2016-12-13 14:20 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska