BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 102/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 102/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 102/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży;
ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2011-12-29 20:07 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2011-12-29 20:07 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska