BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 104/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 16 grudnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 104/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 16 grudnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 104/14
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 16 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia dnia 07 stycznia 2014 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta Hajnówka.


 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam dzień 07 stycznia 2015 r. (środa) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta Hajnówka.

§ 2

Ustalam dzień 17 stycznia 2015 r. (sobota) dniem pracującym w Urzędzie Miasta Hajnówka.

§ 3

Zarządzenie ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na witrynie internetowej Urzędu Miasta Hajnówka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2014-12-16 Autor: Teresa Pełka Data publikacji: 2014-12-16 15:37 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-16 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska