BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 106/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 106/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2011 r.

 ZARZĄDZENIE NR 106/11
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 30 grudnia 2011 r.

    w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce        Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

                §  1

    Udzielam pełnomocnictwa Panu  Rościsławowi Kuncewicz - Dyrektorowi Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce do dokonywania bieżących czynności związanych z funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej a w szczególności wykonywania zadań statutowych.

                §  2

    Upoważniam Pana  Rościsława Kuncewicz – Dyrektora  Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce  do wykonywania wszelkich czynności  finansowych związanych z funkcjonowaniem  Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce.

                §  3

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


             
Burmistrz
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2012-09-06 15:56 Autor: Teresa Pełka Data publikacji: 2012-09-06 15:56 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska