BIP UM Hajnówka

Zarządzenie Nr 125/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 125/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 125/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2021 - 2030


Data wytworzenia: 2022-08-22 08:42 Autor: Agnieszka Zabrocka Data publikacji: 2022-08-22 08:42 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-08-22 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka