BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 129/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 25 lipca 2022r.

ZARZĄDZENIE Nr 129/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 25 lipca 2022r.

Zarządzenie nr 129/2022
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 25 lipca 2022 roku
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 63 ust. 1, ust.3 i ust. 21 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz.1082 ze zm.), zarządzam co następuje:
§ 1

  1. W wyniku rozstrzygniętego konkursu powierzam Pani Alinie Pietraszek stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce z siedzibą przy ul. 3 Maja 54, 17 – 200 Hajnówka.
  2. Stanowisko zostaje powierzone na okres 5 lat, tj. od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2027 r.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2022-07-29 09:00 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2022-07-29 09:00 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-07-29 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska