BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 130/2019 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 21 listopada 2019r.

ZARZĄDZENIE Nr 130/2019 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 21 listopada 2019r.

ZARZĄDZENIE Nr 130/2019
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. wdrożenia w projekcie: „ Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera”,  w Referacie Polityki Gospodarczej  w Urzędzie Miasta Hajnówka

Na podstawie §  2 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
w Urzędzie Miasta Hajnówka stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 17/09 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 06 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu
naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Hajnówka zarządzam co następuje:
§ 1
Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. wdrożenia w projekcie: „ Hajnówka dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera”, w Referacie Polityki Gospodarczej  w Urzędzie Miasta Hajnówka:
–  Jarosław Grygoruk - przewodniczący komisji,
–  Marta Wilson-Trochimczyk  - członek komisji,
–  Alicja Siemieniuk - członek komisji.
§ 2
Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
                                                                                           Jerzy Sirak 


Data wytworzenia: 2019-11-21 14:09 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2019-11-21 14:09 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-22 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska