BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 130/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 grudnia 2021r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 grudnia 2021r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2021

BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru
na stanowisko audytora wewnętrznego Urzędu Miasta Hajnówka.

 

Na podstawie § 2 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
w Urzędzie Miasta Hajnówka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 17/09 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 06 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Hajnówka, zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko audytora wewnętrznego Urzędu Miasta Hajnówka:

  • Jarosław Grygoruk - przewodniczący komisji,

  • Agnieszka Irena Zabrocka - członek komisji,

  • Alicja Siemieniuk - członek komisji.

§ 2

Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2021-12-31 11:26 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2021-12-31 11:26 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-31 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska