BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 143/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 listopada 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 143/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 listopada 2018r.

Zarządzenie Nr 143/18

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

 

Na podstawie art. 2 pkt 9 i 10, art.8b, art.12 ust.2 ustawy z dnia 7 września 2007r., o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018r., poz. 554 ze zm.) oraz na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, zarządzam co następuje:

§ 1. Upoważniam Pana Pawła Kierdelewicz zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce na stanowisku Kierownika Działu do:

- podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania w tych sprawach;

- prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 2. Upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania. Ustanie stosunku pracy powoduje wygaśnięcie upoważnienia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-03-27 10:42 Autor: Wiesław Kojło Data publikacji: 2019-03-27 10:42 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-27 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska