BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 143/2019 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 grudnia 2019r.

ZARZĄDZENIE Nr 143/2019 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 grudnia 2019r.

ZARZĄDZENIE Nr 143/2019 BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) zarządzam, co następuje:

 

§1. Sposób wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka podjętych na XIII sesji Rady Miasta w dniu 30 grudnia 2019 roku określa harmonogram stanowiący załącznik do zarządzenia.

 

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się podmiotom wymienionym w kolumnach 4 i 5 załącznika.

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2020-06-22 11:51 Autor: Jarosław Grygoruk Data publikacji: 2020-06-22 11:51 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-01 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk