BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 150/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 1 września 2022r.

ZARZĄDZENIE Nr 150/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 1 września 2022r.

ZARZĄDZENIE Nr 150/2022

BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 1 września 2022 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Nr 5 w Hajnówce.

 

Na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz.1005, poz.1079) zarządzam, co następuje:

§ 1

Udzielam pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Katarzynie SAADOON - Dyrektorowi Przedszkola Nr 5 w Hajnówce do dokonania bieżących czynności związanych z funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej, a w szczególności wykonywania zadań statutowych.

§ 2

Upoważniam Panią Małgorzatę Katarzynę SAADOON - Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Hajnówce do dokonywania wszelkich czynności finansowych związanych z funkcjonowaniem Przedszkola Nr 5 w Hajnówce.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2022-09-01 14:26 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2022-09-01 14:26 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-09-01 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska