BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 21/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 8 marca 2019r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 8 marca 2019r.

Zarządzenie Nr 21/2019

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 8 marca 2019 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2018 rok

 

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.2077; z 2018 r. poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693) zarządzam , co następuje:

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  1. § 1. Przedstawiam Radzie Miasta Hajnówka sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2018 rok , zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-03-11 10:21 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2019-03-11 10:21 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-24 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska