BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 28/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 28/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 28/14

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 18 marca 2014 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2013 rok

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Z 2013r. Poz.885, poz.938, poz.1646), zarządzam, co następuje:

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta Hajnówka sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2013 rok , zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2014-07-25 12:28 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2014-07-25 12:28 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-07-25 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska