BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 4/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 13 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 13 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/14
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 13 stycznia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowych oceniających oferty organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2014-01-13 14:57 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2014-01-13 14:57 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-01-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska