BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 49/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49/15

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Hajnówka w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Na podstawie art. 182 § 1 ust. 1 § 2, 3,7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz.550, Nr 103, poz.588, Nr 134, poz.777, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz.180 i 1072) z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

Powołuję składy osobowe obwodowych komisji wyborczych jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2015-04-20 20:46 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2015-04-20 20:46 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska