BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 65/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 10 lipca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 10 lipca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 10 lipca 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Na podstawie art. 9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisje Egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:

Dla Pani Małgorzaty Jurczuk – nauczyciela języka polskiego i historii w Zespole Szkół Nr 3 w Hajnówce, w następującym składzie:

1) Jolanta Stefaniuk – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodnicząca

2) Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny (wskazany pracownik Kuratorium Oświaty w Białymstoku) – członek

3) Irena Kułaczewska – dyrektor szkoły – członek

4) Alina Ostaszewska – ekspert (mgr filologii rosyjskiej, kwalifikacje w zakresie filologii polskiej, zarządzanie oświatą) – członek

5) Henryk Łukaszewicz – ekspert (nauczyciel szkoły podstawowej, nauczyciel gimnazjum,wicedyrektor, mgr pedagogiki, licencjat: pedagogika pracy, studia podyplomowe: wychowanie fizyczne, praktyczna nauka zawodu, organizacja i zarządzanie oświatą) – członek.

Dla Pani Ewy Oniszczuk – nauczyciela języka angielskiego i języka białoruskiego w Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce, w następującym składzie:

1) Jolanta Stefaniuk – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodnicząca

2) Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny (wskazany pracownik Kuratorium Oświaty w Białymstoku) – członek

3) Adam Jerzy Chudek – dyrektor szkoły – członek

4) Barbara Sieńczuk – ekspert (filologia angielska) – członek

5) Irena Kułaczewska – ekspert (nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, dyrektor, filologia rosyjska, kwalifikacje w zakresie języka polskiego i zarządzania oświatą) – członek.

Dla Pani Katarzyny Zajkowskiej – nauczyciela psychologa w Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce, w następującym składzie:

1) Jolanta Stefaniuk – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodnicząca

2) Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny (wskazany pracownik Kuratorium Oświaty w Białymstoku) – członek

3) Adam Jerzy Chudek – dyrektor szkoły – członek

4) Mirosława Eliza Słowik – ekspert (mgr psychologii z przygotowaniem pedagogicznym, terapia pedagogiczna, orientacja i poradnictwo zawodowe) – członek

5) Irena Kułaczewska – ekspert (nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, dyrektor, filologia rosyjska, kwalifikacje w zakresie języka polskiego i zarządzania oświatą) – członek.

Dla Pani Joanny Panasiuk – nauczyciela psychologa w Zespole Szkół Nr 1 w Hajnówce, w następującym składzie:

1) Jolanta Stefaniuk – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodnicząca

2) Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny (wskazany pracownik Kuratorium Oświaty w Białymstoku) – członek

3) Mirosława Fedoruk – dyrektor szkoły – członek

4) Mirosława Eliza Słowik – ekspert (mgr psychologii z przygotowaniem pedagogicznym, terapia pedagogiczna, orientacja i poradnictwo zawodowe) – członek

5) Henryk Łukaszewicz – ekspert (nauczyciel szkoły podstawowej, nauczyciel gimnazjum,wicedyrektor, mgr pedagogiki, licencjat: pedagogika pracy, studia podyplomowe: wychowanie fizyczne, praktyczna nauka zawodu, organizacja i zarządzanie oświatą) – członek.

Dla Pani Katarzyny Culepy – nauczyciela religii w Zespole Szkół Nr 1 w Hajnówce, w następującym składzie:

1) Jolanta Stefaniuk – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodnicząca

2) Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny (wskazany pracownik Kuratorium Oświaty w Białymstoku) – członek

3) Mirosława Fedoruk – dyrektor szkoły – członek

4) Barbara Uścinowicz – ekspert (filologia rosyjska, religia, oligofrenopedagogika, nauczyciel szkoły podstawowej) – członek

5) Irena Kułaczewska – ekspert (nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, dyrektor, filologia rosyjska, kwalifikacje w zakresie języka polskiego i zarządzania oświatą) – członek.

§ 2

Zadaniem Komisji jest podjęcie postępowania egzaminacyjnego i przeprowadzenie egzaminu zgodnie z § 12 ust. 2, § 13, § 14, § 15 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2014-07-25 12:49 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2014-07-25 12:49 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-07-25 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska