BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 86/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/15

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 14 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum na terenie miasta Hajnówka.

 

 Na podstawie art.13 ust 1 i ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1.Powołuję składy osobowe obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2015-08-18 14:44 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2015-08-18 14:44 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska