BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 9/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 stycznia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 9/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 stycznia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 9 /14

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 15 stycznia 2014r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), oraz § 15 ust.1 i 2 Uchwały Nr XI/55/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2007r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 263, poz. 2802,2807; z 2008r., Nr 159, poz.1554, z 2010r., Nr 213, poz.2628, z 2011r., Nr 183, poz. 2198) i § 3 Załącznika do Zarządzenia Nr 51/10 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 08 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Hajnówka, Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu na najem lokalu położonego przy ul. Armii Krajowej 32 w Hajnówce w składzie:

1 Agnieszka Parfieniuk - przewodnicząca

2. Janusz Woszczenko - członek

3. Urszula Kazimiruk - członek

4. Wiesława Raczkowska - członek

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2014-07-24 14:17 Autor: Agnieszka Parfieniuk Data publikacji: 2014-07-24 14:17 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-07-24 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska