BIP UM Hajnówka

ZAWIADOMIENIE o miejscu i terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka na dzień 24 lipca 2023 r.

ZAWIADOMIENIE o miejscu i terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka na dzień 24 lipca 2023 r.

Hajnówka, dnia 20 lipca 2023 r.

Mieszkańcy Miasta Hajnówka

ZAWIADOMIENIE

o miejscu i terminie posiedzenia Komisji Skarg,

Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka

Zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka.

Miejsce posiedzenia: 17-200 Hajnówka, Urząd Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, sala konferencyjna nr 12, parter

Termin posiedzenia: 24 lipca 2023 r., godz. 15:30

Tematem posiedzenia Komisji będzie przyjęcie projektów uchwał dotyczących następujących wniosków i skarg:

  1. Wniosek Pana Adama Iwańczuka oznaczony BRM.0005.2.2023 z dnia 2 maja 2023 r. o rozpoznanie pracy Pani Doroty Durzyńskiej - Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Hajnówce na podstawie pisma z dnia 05.04.2023 r.,

  2. Wniosek Pana Adama Iwańczuka oznaczony BRM.0005.3.2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. o przygotowanie przez Radę Miasta Hajnówka uchwały dotyczącej objęcia wszystkich drzew w naszym mieście szczególną ochroną,

  3. Wniosek Pana Adama Iwańczuka oznaczony BRM.0005.4.2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. o zmianę Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Hajnówka,

  4. Skarga Mieszkańca Miasta Hajnówka oznaczona SAO.1510.6.2023 z dnia 2 czerwca 2023 r. na działalność Pana Adama Jerzego Chudka – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Hajnówce,

  5. Skarga Mieszkanki Miasta Hajnówka oznaczona SAO.1510.7.2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. na Panią Małgorzatę Celinę Zaborną – Radną Rady Miasta Hajnówka.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2023-07-21 07:52 Autor: Elżbieta Filipowicz Data publikacji: 2023-07-21 07:52 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-07-21 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska