BIP UM Hajnówka

ZAWIADOMIENIE o miejscu i terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka na dzień 26 czerwca 2023r.

ZAWIADOMIENIE o miejscu i terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka na dzień 26 czerwca 2023r.

Hajnówka, dnia 19 czerwca 2023 r.

SAO.1510.6.2023

Mieszkańcy Miasta Hajnówka

ZAWIADOMIENIE

o miejscu i terminie posiedzenia Komisji Skarg,

Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka

W związku ze skargą z dnia 2 czerwca 2023 r. oraz z dnia 13 czerwca 2023 r. na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce, oznaczoną SAO.1510.6.2023 informuję o miejscu i terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka jak niżej:

miejsce posiedzenia: 17-200 Hajnówka, Urząd Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1 pokój nr 210 (II piętro)

termin posiedzenia: 26 czerwca 2023 r., godz. 14:30.


Data wytworzenia: 2023-06-20 13:24 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2023-06-20 13:24 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-06-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska